گرافیک و هنر
  • تعداد طرح ها : 561 طرح
  • تعداد فروش : 2417 مرتبه
وکتور شعر برام هیچ حسی شبیه تو نیستویژه

وکتور شعر برام هیچ حسی شبیه تو نیست

وکتور شعر پشت دریاها شهری استویژه

وکتور شعر پشت دریاها شهری است

غم مخور دادرس عاشق مظلوم خداستویژه

غم مخور دادرس عاشق مظلوم خداست

خوشنویسی هر چیز که در جستن آنی آنیویژه

خوشنویسی هر چیز که در جستن آنی آنی

وکتور شعر اندر دل من هزار خورشید بتافتویژه

وکتور شعر اندر دل من هزار خورشید بتافت

وکتور خوشنویسی حال من خوب استویژه

وکتور خوشنویسی حال من خوب است

وکتور شعر هم در به دری دارد و هم خانه خرابیویژه

وکتور شعر هم در به دری دارد و هم خانه خرابی

وکتور خوشنویسی عشق اصطرلاب اسرار خداستویژه

وکتور خوشنویسی عشق اصطرلاب اسرار خداست

وکتور خوشنویسی شعر تو جان دلی درمان دلیویژه

وکتور خوشنویسی شعر تو جان دلی درمان دلی

وکتور خوشنویسی شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خداییویژه

وکتور خوشنویسی شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

وکتور شعر ما را به جز خیالت فکری دگر نباشدویژه

وکتور شعر ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

وکتور شعر تو بمان با من تنها تو بمانویژه

وکتور شعر تو بمان با من تنها تو بمان

وکتور شعر تو تمنای منو یار منو جان منیویژه

وکتور شعر تو تمنای منو یار منو جان منی

وکتور شعر مرغ سحر ناله سر کنویژه

وکتور شعر مرغ سحر ناله سر کن

وکتور شعر جهانت و کام و فلک یار بادویژه

وکتور شعر جهانت و کام و فلک یار باد

وکتور شعر آنرا که به زلف تو در آویخته باشدویژه

وکتور شعر آنرا که به زلف تو در آویخته باشد

وکتور شعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاویژه

وکتور شعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

وکتور هر چیز که در جستن آنی آنیویژه

وکتور هر چیز که در جستن آنی آنی

تایپوگرافی محمد رسول الله، حسن بن علی(ع)، علی بن موسی الرضا(ع)ویژه

تایپوگرافی محمد رسول الله، حسن بن علی(ع)، علی بن موسی الرضا(ع)

هر چیز که در جستن آنی آنیویژه

هر چیز که در جستن آنی آنی

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های سایت برایتان ارسال شود.