خوشنویسی شعر دوام عشق

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خوشنویسی شعر دوام عشقویژه

خوشنویسی شعر دوام عشق

خوشنویسی شعر دوام عشق با کیفیت عالی و به صورت برداری طراحی و ارائه شده است. طرح خوشنویسی شعر حضرت صائب تبریزی به صورت نرم افزاری و با خط شکسته خطاطی شده و سپس در نرم افزار Illustrator به اجرا درآمده است. طرح خوشنویسی شکسته شعر با کیفیت عالی و در ابعاد و رزولوشن نامحدود قابل دریافت می باشد. خوشنویسی شعر دوام عشق اگر خواهی، مکن با وصل آمیزش با فرمت EPS ارائه شده و قابلیت استفاده با کیفیت عالی را خواهد داشت.

 

دوام عشق اگر خواهی، مکن با وصل آمیزش        که آب زندگی هم می کند خاموش آتش را

 

 

دوام عشق اگر خواهی، مکن با وصل آمیزش

خوشنویسی اشعار صائب تبریزی

خطاطی شعر صائب تبریزی

قیمت : 35,000 تومان