خوشنویسی زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خوشنویسی زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماستویژه

خوشنویسی زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

خوشنویسی زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست با کیفیت عالی و خط شکسته خطاطی شده است. طرح خوشنویسی شعر فوق ، به صورت نرم افزاری و با خط شکسته و در نرم افزار ایلوستریتور اجرا شده است. این طرح با فرمت EPS ارائه شده و قابل ویرایش و استفاده نامحدود در ابعاد و رزولوشن دلخواه می باشد.

 

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ژاله اصفهانی

 

خوشنویسی شعر شکسته

خطاطی اشعار فارسی

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

قیمت : 39,000 تومان