خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد    تو نیز با گدای محلت برابری

گر پنج نوبتت به در قصر می‌زنند    نوبت به دیگری بگذاری و بگذری

طرح خوشنویسی فوق، قسمتی از قصیده ی زیبای حضرت سعدی در باب پند و اندرز می باشد که به صورت دستی خطاطی و به صورت وکتور EPS اجرا شده است. ابعاد طرح نامحدود و بدون افت کیفیت خواهد بود.

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های سایت برایتان ارسال شود.