خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد    تو نیز با گدای محلت برابری

گر پنج نوبتت به در قصر می‌زنند    نوبت به دیگری بگذاری و بگذری

طرح خوشنویسی فوق، قسمتی از قصیده ی زیبای حضرت سعدی در باب پند و اندرز می باشد که به صورت دستی خطاطی و به صورت وکتور EPS اجرا شده است. ابعاد طرح نامحدود و بدون افت کیفیت خواهد بود.

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های سایت برایتان ارسال شود.