اشعار

نقاشیخط کجایی بی من به یادت فریاد منویژه

نقاشیخط کجایی بی من به یادت فریاد من

خوشنویسی شعر تا نشوی مست خداویژه

خوشنویسی شعر تا نشوی مست خدا

وکتور شعر کارت عروسی در پرتو مهر یزدانویژه

وکتور شعر کارت عروسی در پرتو مهر یزدان

خوشنویسی نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو

خوشنویسی نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسدویژه

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

وکتور زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

وکتور زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

وکتور خوشنویسی از صدای سخن عشقویژه

وکتور خوشنویسی از صدای سخن عشق

طرح لایه باز خوشنویسی شعر پیدایم کن شیدایم کنویژه

طرح لایه باز خوشنویسی شعر پیدایم کن شیدایم کن

وکتور خوشنویسی یا علی گفتیم و عشق آغاز شدویژه

وکتور خوشنویسی یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

طرح لایه باز تابلو نقاشیخط شعر مولانا دل منویژه

طرح لایه باز تابلو نقاشیخط شعر مولانا دل من

طرح لایه باز شعر پدرم تاج سرم هست خدا می داندویژه

طرح لایه باز شعر پدرم تاج سرم هست خدا می داند

طرح لایه باز شعر مادرم ای بهتر از فصل بهارویژه

طرح لایه باز شعر مادرم ای بهتر از فصل بهار

طرح لایه باز شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشترویژه

طرح لایه باز شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

خوشنویسی شعر توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردیویژه

خوشنویسی شعر توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی

طرح لایه باز خوشنویسی شعر کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیارهویژه

طرح لایه باز خوشنویسی شعر کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره

طرح لایه باز خطاطی شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوش ترویژه

طرح لایه باز خطاطی شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

طرح لایه باز خوشنویسی شعر شهریار بیا که چشمِ تو تا شرم وُ ناز داردویژه

طرح لایه باز خوشنویسی شعر شهریار بیا که چشمِ تو تا شرم وُ ناز دارد

طرح خوشنویسی شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشترویژه

طرح خوشنویسی شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

طرح لایه باز شعر مولانا، تو مرا جان و جهانی چه کنمویژه

طرح لایه باز شعر مولانا، تو مرا جان و جهانی چه کنم

طرح لایه باز خوشنویسی شعر مولانا چه نزدیک است جان تو به جانمویژه

طرح لایه باز خوشنویسی شعر مولانا چه نزدیک است جان تو به جانم

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های سایت برایتان ارسال شود.