اشعار

وکتور بشنو از نی چون حکایت می کندویژه

وکتور بشنو از نی چون حکایت می کند

خوشنویسی بی همگان به سر شودویژه

خوشنویسی بی همگان به سر شود

نقاشیخط کجایی بی من به یادت فریاد منویژه

نقاشیخط کجایی بی من به یادت فریاد من

خوشنویسی شعر تا نشوی مست خداویژه

خوشنویسی شعر تا نشوی مست خدا

وکتور شعر کارت عروسی در پرتو مهر یزدانویژه

وکتور شعر کارت عروسی در پرتو مهر یزدان

خوشنویسی نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو

خوشنویسی نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسدویژه

خوشنویسی ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

وکتور زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

وکتور زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

وکتور خوشنویسی از صدای سخن عشقویژه

وکتور خوشنویسی از صدای سخن عشق

طرح لایه باز خوشنویسی شعر پیدایم کن شیدایم کنویژه

طرح لایه باز خوشنویسی شعر پیدایم کن شیدایم کن

وکتور خوشنویسی یا علی گفتیم و عشق آغاز شدویژه

وکتور خوشنویسی یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

طرح لایه باز تابلو نقاشیخط شعر مولانا دل منویژه

طرح لایه باز تابلو نقاشیخط شعر مولانا دل من

طرح لایه باز نقاشیخط شعر پدرویژه

طرح لایه باز نقاشیخط شعر پدر

طرح لایه باز نقاشیخط شعر مادرویژه

طرح لایه باز نقاشیخط شعر مادر

طرح لایه باز شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشترویژه

طرح لایه باز شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

خوشنویسی شعر توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردیویژه

خوشنویسی شعر توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی

طرح لایه باز خوشنویسی شعر کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیارهویژه

طرح لایه باز خوشنویسی شعر کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره

طرح لایه باز خطاطی شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوش ترویژه

طرح لایه باز خطاطی شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

نقاشیخط بیا که چشمِ تو تا شرم وُ ناز داردویژه

نقاشیخط بیا که چشمِ تو تا شرم وُ ناز دارد

از صدای سخن عشق ندیدم خوشترویژه

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

به باشگاه مشتریان تربچه بپیوندید ثبت نام